Ratujemy i uczymy ratować

Ogólnopolski program edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować” skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Nasza Szkoła przystąpiła do program w marcu 2018r. Zajęcia prowadzone są przy użyciu materiałów edukacyjnych: podręczniki, ćwiczenia, telefony instruktażowe, plansze z zakresu pierwszej pomocy, fantomy. Dzieci uczą się udzielania pierwszej pomocy od wykonania najprostszej czynności, jaką jest wezwanie pomocy przez telefon, po czynności ratujące życie poszkodowanemu: sprawdzanie przytomności, sprawdzenie oddechu, ułożenie nieprzytomnego w pozycji bocznej, oddechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej i łańcuch przeżycia( RKO).

Celem szkolenia jest również nauczenie się opanowania strachu, paniki w sytuacjach, w których czas decyduje o  ludzkim życiu. Dzieci oswoją się z tak ważnymi zagadnieniami, ukształtują właściwe nawyki – pierwsza pomoc stajnie się dla nich czymś naturalnym.

W roku szkolnym 2018/2019 zostało przeszkolonych 101 uczniów z klas drugich i trzecich, którzy uzyskali Certyfikat uczestnictwa w zajęciach Programu edukacyjnego RUR oraz otrzymają również hologramy na świadectwie szkolnym, potwierdzający uczestnictwo w/w programie.

Justyna Rypińska