Zawiadomienie dotyczące zamówienia na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie ogłasza zawiadomienie dotyczące zamówienia na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń szkolnych.

Zawiadomienie