Dokumenty archiwalne

ARCHIWUM2017/2018

UBEZPIECZENIE – INFORMACJE DOTYCZĄCE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Informujemy, że została podpisana umowa ubezpieczeniowa na rok szkolny 2017/2018 z Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Pliki do pobrania:

Wzór oświadczenia o rezygnacji

Ogólne warunki ubezpieczenia, którym objęci są uczniowie szkoły.

Sposób zgłoszenia Szkody

Wniosek zgłoszenia szkody

Warianty ubezpieczenia

Opis zakresu ubezpieczenia rok szkolny 2017/2018

Lista uczniów objętych ubezpieczeniem – formularz

Numery polis ubezpieczeniowych uczniów