Kalendarz roku

2019/2020

L.P. DATA OPIS UWAGI
I OKRES
1. 2 września

2019 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
2. 14 października 2019r. Dzień Edukacji Narodowej Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3. 01 listopada 2019r. Wszystkich Świętych Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych
4. 11 listopada 2019r. Narodowe Święto Niepodległości Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych
5. 20,21,22 listopada 2019r. Próbny egzamin ósmoklasisty  
6. 23-31 grudnia 2019 r. Zimowa przerwa świąteczna
7. 6 stycznia2020r. Trzech Króli. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych
8. do 9 grudnia 2019r. Poinformowanie uczniów

i rodziców

o przewidywanych śródcznych ocenach
z zajęć edukacyjnych

i zachowania

9.  do  7 stycznia 2020r. Poinformowanie uczniów  o ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych
i zachowania  oraz wpisanie ich do dziennika
10.   13 stycznia 2020r.  Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

za I okres

 

 

11 3 lutego 2020 r. Rada Pedagogiczna podsumowująca

I okres

12. 20 stycznia –

2 lutego 2019 r.

FERIE ZIMOWE
 

II OKRES

1. luty/marzec  2019 r. Dzień Otwarty Szkoły
2. 26,27,28 lutego 2020r. Próbny egzamin gimnazjalny
i ósmoklasisty
3.  23,24,25 marzec 2020r. Rekolekcje wielkopostne
4  9-14 kwietnia 2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna
5. 21,22,23 kwietnia

2020r.

Egzamin ósmoklasisty Zgodnie z harmonogramem CKE
6. 1.05.2020r. 1 Maja Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych
7. 26  maja 2020r Poinformowanie uczniów

i rodziców

o przewidywanych rocznych ocenach
z zajęć edukacyjnych
i zachowania

8. 1,2,3, czerwca 2020r. Dodatkowy egzamin ósmoklasisty
9. 10 czerwca 2020 r. Poinformowanie uczniów
o ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych
i zachowania  oraz wpisanie ich do dziennika
10. 11.06.2020r. Boże Ciało Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych
11. 22  czerwca 2020r.

 

Zebranie  klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej za rok szkolny 2019/2020
12. sierpień 2020r. Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2019/2020
13. 26 czerwca

2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14.  27 czerwca 2020r.

– 31 sierpnia 2020 r.

FERIE LETNIE
15. 02,03.01.2020r.

15,16,17.04.2020r.

12.06.2020r.

 

 

Dodatkowe dni wolne

od zajęć dydaktycznych

(po zaopiniowaniu przez SU
i RR)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *