Kalendarz roku

2018/2019

L.P. DATA OPIS
I OKRES
1. 3 września

2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
2. 21,22,23 listopada 2018r. Próbny egzamin gimnazjalny
i ósmoklasisty
3. 24-31 grudnia 2018 r. Zimowa przerwa świąteczna
4. do 14 grudnia 2018r. Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych śródcznych ocenach  z zajęć edukacyjnych i zachowania
5.  do 10 stycznia 2019r. Poinformowanie uczniów  o ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania  oraz wpisanie ich do dziennika
6.  

 14 stycznia 2019r.

 

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

za I okres

7. 4 lutego 2019 r. Rada Pedagogiczna podsumowująca I okres
8. 21 stycznia –

3 lutego 2019 r.

FERIE ZIMOWE
 

II OKRES

9. Luty/marzec  2019 r. Dzień Otwarty Szkoły
10.   kwiecień 2019r. Rekolekcje wielkopostne
11 13,14,15 lutego 2019r. Próbny egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty
12.  18-23 kwietnia 2019 r. Wiosenna przerwa świąteczna
13.  10,11,12 kwietnia. 2019r. Egzamin gimnazjalny
14. 15,16,17 kwietnia

2019r.

Egzamin ósmoklasisty
15.  14 maja 2019r Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach  z zajęć edukacyjnych  i zachowania
16. 6 czerwca 2019 r. Poinformowanie uczniów o ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania  oraz wpisanie ich do dziennika
17. 13 czerwca 2019r.

 

Zebranie  klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej za rok szkolny 2018/2019
18. 21 czerwca 2019r. Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2018/2019
19. 21 czerwca

2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
20.  22 czerwca 2019r.

– 31 sierpnia 2019 r.

FERIE LETNIE
21. 2 listopada 2018r.

 2 maja 2019r.

10,11,12.04.2018r

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

(po zaopiniowaniu SU i RR)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *