Rada rodziców

W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawicie wszystkich oddziałów szkolnych. W roku szkolnym 2019/2020 funkcje w Radzie Rodziców pełnią:

 

Przewodnicząca – Kamila Korzeniecka

Z-ca Przewodniczącej – Grzegorz Mejsner

Skarbnik – Katarzyna Klimaszewska

Sekretarz – Joanna Wrzosek-Konopka

 

Kontakt e- mail : radarodzicowsp33@gmail.com

Numer konta: 94 1020 4900 0000 8102 3049 9528

Kolejne zebranie Rady – 01.10.2019r.  , godz. 17:30 sala konferencyjna (119) w budynku przy ul. Jeziołowicza 2.

Poniżej znajdują się istotne informacje dotyczące ubezpieczenia w roku szkolnym 2019/2020 oraz składek na Radę Rodziców.

I. UBEZPIECZENIE w roku szkolnym 2019/2020

Rada Rodziców SP 33 informuje, że ubezpieczenia dzieci w roku szkolnym 2019/2020 rodzice dokonują każdy indywidualnie.

Ubezpieczenie z roku szkolnego 2018/2019 ważne jest do końca września. Istnieje możliwość zawierania ubezpieczenia grupowego, np. klasowego jednakże pozostaje to w gestii indywidualnej decyzji rodziców.

II. SKŁADKI

  1. Bardzo uprzejmie prosimy o wpłacanie składek na Radę Rodziców. Dzięki zebranym środkom możemy efektywnie wspomagać rozwój naszych dzieci i proces dydaktyczno-wychowawczy, finansując nagrody w konkursach szkolnych, dofinansowując wyjścia i wyjazdy uczniów oraz uczestnicząc w szeregu inicjatyw istotnych dla społeczności uczniowskiej.

Uchwałą Rady Rodziców SP 33 podjętą na zebraniu w dniu 10.09. 2019r. ustalona została wysokość składki na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

30 zł – 1 dziecko

20 zł – 2 i kolejne dziecko w rodzinie

Podobnie jak w ubiegłym roku, ogłaszamy KONKURS-ZACHĘTĘ:

klasy, które wpłacą składki od wszystkich uczniów z klasy, uzyskają zwroty na fundusz klasowy:

  • jeśli do końca października, to 30% wpłaconych środków wraca na fundusz klasowy
  • jeśli do końca listopada, to 20% wpłaconych środków wraca na fundusz klasowy
  • jeśli do końca grudnia, to 10% wpłaconych środków wraca na fundusz klasowy

Wpłat na Radę Rodziców dokonujemy WYŁĄCZNIE do skarbników trójek klasowych, którzy przekażą je na konto Rady Rodziców: 94 1020 4900 0000 8102 3049 9528.

Zachęcamy gorąco do wpłat. Środki z funduszu Rady Rodziców są istotnym wsparciem dla naszych uczniów. Dla każdego z nas to mało znacząca kwota, która w sumie daje wielką radość dla wielu uczniów. Ile wpłat – tyle wsparcia.

Z rodzicielskimi pozdrowieniami, Rada Rodziców SP 33 w Olsztynie

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *