Rada rodziców

W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawicie wszystkich oddziałów szkolnych. W roku szkolnym 2017/2018 funkcje w Radzie Rodziców pełnią:

 

Przewodnicząca – Marta Kozłowska

Z-ca Przewodniczącej – Grzegorz Obolewicz

Skarbnik – Agnieszka Zielińska

Sekretarz – Kamila Korzeniecka

 

Kontakt e- mail : radarodzicowsp33@gmail.com

Numer konta: 94 1020 4900 0000 8102 3049 9528
Wpłat na konto Rady Rodziców proszę dokonywać jednorazowo dla całej klasy, w tytule przelewu należy wpisać klasę oraz za co jest wpłata.

Składki na fundusz Rady Rodziców:
30 zł – pierwsze dziecko
20 zł – drugie i kolejne dziecko w rodzinie

Kolejne zebranie Rady – 22. 02. 2018r.  , godz. 17:30 s. 7 w budynku przy ul. Stramkowskiej 13

Prosimy o zapoznanie się z propozycjami Regulaminu Rady Rodziców i zgłaszanie uwag do przedstawicieli klas do dnia 22 lutego 2018r.

Regulamin Rady Rodziców wer.1

Regulamin Rady Rodziców wer.2

 

 

UBEZPIECZENIE

Informujemy, że została podpisana umowa ubezpieczeniowa na rok szkolny 2017/2018 z Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Do wyboru są 3 warianty ubezpieczenia – z Sumą Ubezpieczenia 12 000zł i 20 000zł oraz 15 000zł z rozszerzeniem na uprawianie sportów (dla klas sportowych oraz wszystkich dzieci, które uczęszczają na dodatkowe zajęcia sportowe). Jeśli rodzice nie chcą ubezpieczyć dziecka w szkole należy podpisać oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia.

Składki za ubezpieczenie wpłacamy do skarbnika klasowego (na najbliższym zebraniu), który sporządza listę uczniów wraz z wybranym wariantem ubezpieczenia (lista do pobrania poniżej). Skarbnik każdej klasy wpłaca pieniądze jedną wpłatą za całą klasę na konto RR, do końca listopada, w tytule przelewu wpisując klasę, której wpłata dotyczy (np. ubezpieczenie 2a(SP33) lub 3cg). Listę z wykazem uczniów skarbnik składa w sekretariacie szkoły.

Dzieci są ubezpieczone od 1 października 2017r.

Pozdrawiam,
Marta Kozłowska

Pliki do pobrania:

Wzór oświadczenia o rezygnacji

Ogólne warunki ubezpieczenia, którym objęci są uczniowie szkoły.

Sposób zgłoszenia Szkody

Wniosek zgłoszenia szkody

Warianty ubezpieczenia

Opis zakresu ubezpieczenia rok szkolny 2017/2018

Lista uczniów objętych ubezpieczeniem – formularz

Numery polis ubezpieczeniowych uczniów

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *