Rekrutacja

Zasady rekrutacji do szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

rekrutacja-sp-big

Już wkrótce opublikujemy szczegółowe zasady rekrutacji do szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 wraz ze wszystkimi niezbędnymi do wypełnienia dokumentami do pobrania. Do tego czasu wszelkich informacji udziela telefonicznie sekretariat szkoły. Zapraszamy do kontaktu z Nami.

 

 

Zasady rekrutacji do klasy VII sportowej o profilu piłka  siatkowa

na rok szkolny 2018/2019

sp33ramka1.1. Do siódmej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa może ubiegać się uczeń, który:

1) złożył podanie o przyjęcie do szkoły;

2) złożył świadectwo ukończenia szóstej klasy szkoły podstawowej;

3) posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, lub innego uprawnionego lekarza (ważne do 30.09 br.);

4) uzyskał pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej;

5) posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu siatkowa;

1.2. Wykaz testów sprawnościowych:

a) próby sprawności ogólnej (opracowane przez Polski Związek Piłki Siatkowej)

– skok w dal z miejsca

– zasięg w wyskoku obunóż z rozbiegu,

– ocena zwinności: T-TEST

b) próby sprawności specjalistycznej:

– umiejętność poprawnego odbicia piłki sposobem górnym,

– umiejętność poprawnego odbicia piłki sposobem dolnym,

– umiejętność wykonania zagrywki.

2.Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego sprawdzianu z uwagi na dużą ilość kandydatów, rezygnacji lub choroby dziecka.

3. Składanie podań – zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do siódmej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa w terminie do 30 marca 2018r.

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – kancelaria Szkoły Podstawowej nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie.

5. Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców z dyrektorem szkoły i trenerem  odbędzie się 28 maja 2018r. o godz. 17:00 w sali nr 119 w Szkole Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie, przy ul. Jeziołowicza 2.

6. W każdy wtorek w godzinach 16:00 – 17:30 oraz w okresie ferii zimowych we wtorki i czwartki w godzinach 11:00 – 12:00 trenerzy Sergiusz Salski i Maciej Dobrowolski prowadzą zajęcia dla kandydatów do klasy sportowej, które odbywają się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie przy ul. Jeziołowicza 2.

 

Wymagane dokumenty od kandydata do siódmej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa powinny zostać złożone w sekretariacie szkoły.

Dokumenty składać można w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 33 im Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie przy ul. Jeziołowicza 2.

Komplet dokumentów zawiera (pliki do pobrania poniżej):

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły do siódmej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa – pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do oddziału.
  2. Kwestionariusz  kandydata do  oddziału  sportowego
  3. 1 zdjęcie do legitymacji ucznia.
  4. Orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, lub innego uprawnionego lekarza.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *