Samorząd uczniowski

Do głównych zadań Samorządu Uczniowskiego należy tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania.

Cele szczegółowe:

 1. Budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole.
 2. Rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych.
 3. Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych (wolontariat, akcje charytatywne).
 4. Integracja społeczności szkolnej.
 5. Bezpieczeństwo w szkole.
 6. Przeciwdziałanie szkolnej agresji oraz aktom wandalizmu.
 7. Dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 8. Budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji.
 9. Promowanie zdrowego stylu życia.
 10. Promowanie proekologicznych postaw wśród uczniów.
 11. Kultywowanie treści patriotycznych.
 12. Propagowanie Praw Człowieka i Dziecka.

ZARZĄD SAMORZĄDU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PRZEWODNICZĄCY – Szymon Suruda z kl. IIIE gimnazjum

WICEPRZEWODNICZĄCA  – Agnieszka Krankowska z kl. IIIA gimnazjum

RZECZNIK PRAW UCZNIA –  Piotr Kozłowski z kl. IIIA gimnazjum

 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO –  Agnieszka Sawicka

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *