Spotkania z rodzicami

W bieżącym roku szkolnym spotkania z rodzicami odbywać się będą w obu budynkach we wtorki zgodnie z przyjętym harmonogramem, zamieszczonym poniżej.

 

Budynek przy ul. Stramkowskiej 13:

 

 L.P DATA FORMA KLASA GODZINA TEMAT GŁÓWNY
 I PÓŁROCZE
1.        11 września

2018 r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

„0”

Kl. I-III

16.30

17.30

Organizacja roku szkolnego 2018/2019,
w tym m.in. wybór
trójek klasowych i reprezentanta klasy do Rady Rodziców, zapoznanie
z obowiązującymi zasadami oceniania, ustalenie
z rodzicami planu działań profilaktyczno – wychowawczych
w bieżącym roku szkolnym,
2.        9 października

2018 r.

(wtorek)

Konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

 

„0”

Kl. I-III

16.30

17.30

Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami
3.        13 listopada 2018 r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

 

„0”

Kl. I-III

16.30

17.30

Bieżące sprawy klasy, informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, trudnościach w nauce i zachowaniu.
4.        11 grudnia 2018 r.

(wtorek)

 Spotkanie

z wychowawcą i innymi
nauczycielami przedmiotów

„0”

Kl. I-III

16.30

17.30

Poinformowanie
o przewidywanych ocenach opisowych z zajęć edukacyjnych i zachowania, informacja

 

5.        15 stycznia

2019 r.

(wtorek)

Spotkanie

 z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

„0”

Kl. I-III

16.30

17.30

Zapoznanie rodziców
z wynikami śródrocznej klasyfikacji

za I półrocze.

 II PÓŁROCZE
1.        19 lutego

2019 r.

(wtorek)

Konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

 

„0”

Kl. I-III

16.30

17.30

Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami
2.        26 marca

2019 r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

„0”

Kl. I-III

16.30

17.30

Omówienie postępów uczniów w nauce

 i zachowaniu,

3.        14maja

2019 r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

„0”

Kl. I-III

16.30

17.30

Poinformowanie
o przewidywanych ocenach  rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania, informacja
4.        4 czerwca

2019 r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

„0”

Kl. I-III

16.30

17.30

Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów
i bieżących sprawach wychowawczych

 

Budynek przy Jeziołowicza 2:

 

 L.P DATA FORMA KLASA GODZINA TEMAT GŁÓWNY
 I PÓŁROCZE
1.        11 września

2018 r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

Kl. IV, V,

VII,VIII IIIg

17.00 Organizacja roku szkolnego 2018/2019, w tym m.in. wybór trójek klasowych i reprezentanta klasy do Rady Rodziców, zapoznanie z obowiązującymi zasadami oceniania, ustalenie z rodzicami planu działań profilaktyczno – wychowawczych w bieżącym roku szkolnym,
2.        9 października

2018 r.

(wtorek)

Konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

 

Kl. IV, V,

VII,VIII IIIg

17.00 Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami
3.        13 listopada 2018 r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

 

Kl. IV, V,

VII,VIII IIIg

17.00 Bieżące sprawy klasy, informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, trudnościach w nauce i zachowaniu.
4.        11 grudnia 2018 r.

(wtorek)

 Spotkanie

z wychowawcą i innymi
nauczycielami przedmiotów

Kl. IV, V,

VII,VIII IIIg

17.00  

Poinformowanie o przewidywanych ocenach na I półrocze z zajęć edukacyjnych i zachowania, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną.

 

5.         

15 stycznia

2019 r.

(wtorek)

Spotkanie

 z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

 

Kl. IV, V,

VII,VIII IIIg

17.00  

Zapoznanie rodziców z wynikami śródrocznej klasyfikacji

za I półrocze.

 

 

 

 II PÓŁROCZE
1.        19 lutego

2019 r.

(wtorek)

Konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

 

Kl. IV, V,

VII,VIII IIIg

17.00 Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami
2.        26 marca

2019 r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

Kl. IV, V,

VII,VIII IIIg

17.00 Omówienie postępów uczniów w nauce

 i zachowaniu,

3.        14maja

2019 r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

Kl. IV, V,

VII,VIII IIIg

17.00 Poinformowanie o przewidywanych ocenach  rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną.
4.        4 czerwca

2019 r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

Kl. IV, V,

VII,VIII IIIg

17.00 Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów i bieżących sprawach wychowawczych

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *