Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

 

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła rozpoczęła cykl działań mających na celu zdobycie certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Przed rozpoczęciem działań w szkole zostały  przeprowadzone badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, diagnozujące zagrożenia na terenie szkoły oraz poza nią. Analiza ta jest bardzo ważna i ma istotny wpływ na opracowanie wraz z partnerami projektu Zintegrowanego Planu Działania, który wyznaczy priorytety zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczniów. Prezentujemy sprawozdanie z podejmowanych działań.

Działania w roku szkolnym 2018/2019

 • Realizowaliśmy w naszej szkole Rządowy Projekt „Bezpieczna +” (28.10.2019 – 31.12.2019). Organizator – Fundacja Drabina Rozwoju.
 • 17 maja 2019 odbyły się warsztaty dla uczniów klasy IIA – AUTO STOP. Cel: zachowanie uczestnika ruchu drogowego wobec pieszych.
 • Dla uczniów klas IV został zorganizowany egzamin na uzyskanie karty rowerowej na terenie szkoły.
 • Nasza szkoła realizuje w tym roku kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci „Cybernauci” organizując warsztaty i pogadanki na temat bezpieczeństwa w sieci.
 • SP33 uczestniczy w kampanii edukacyjnej realizowanej w ramach kampanii „Dziecko w sieci” i programu UE „Safer Internet Action Plan”. Organizatorzy: Fundacja „Dzieci Niczyje” oraz NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa).
 • 24 października 2018 roku, gościliśmy w klasie VE Pana Kamila S. – funkcjonariusza Straży Miejskiej w Olsztynie. Strażnik opowiadał o bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Na kolejnych spotkaniach Pan opowiadał o zasadach bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii i wakacji.
 • 18 marca 2019 roku odbyła się pogadanka z uczniami klas młodszych pod tytułem „Wirtualny świat – dbamy o swoje bezpieczeństwo”.
 • SP33 uczestniczy w kampanii Szkoła z Prawami Dziecka pod patronatem UNICEF oraz w kampanii „Baw się i bądź bezpieczny” – program realizowany pod patronatem UNICEF. 11 grudnia 2018 r. odbyła się charytatywna aukcja lalek, które powstały w domach naszych uczniów w ramach projektu „Wszystkie Kolory Świata pod patronatem UNICEF”.
 • Szkoła przystąpiła do realizacji następujących programów i kampanii prozdrowotnych: „Mamo, Tato wolę wodę”, „Owoce w szkole”, „Mleko dla każdego dziecka”, „Jestem zdrowy” (długofalowy program profilaktyczny). „Marzec 2019 miesiącem zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej” okazał się świetną okazją do przypomnienia uczniom zasad dbałości o zdrowie.
 • SP 33 realizuje program „Trzymaj formę”. Kolejny tydzień marca 2019 poświęcony był aktywności fizycznej – „Ruch to zdrowie”. W klasach piątych zorganizowano wewnątrzszkolne zawody sportowe.
 • Szkoła realizuje projekt „Ratujemy i uczymy ratować”. 16 października 2018 z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca uczniowie naszej szkoły wzięli czynny udział w ogólnopolskim biciu rekordu w jednoczesnej resuscytacji.
 • W dniach 18 marca, 29 kwietnia, 6 maja 2019 roku w SP 33 odbywało się szkolenie dla uczniów klas młodszych z udzielania pierwszej pomocy na sali gimnastycznej. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach realizacji Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować” skierowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych.
 • W szkole działa Kółko Pierwszej Pomocy. Na zajęciach uczniowie mogą zdobywać cenne nawyki niezbędne do ratowania życia. Również cyklicznie przeprowadzane są szkolenia dla uczniów i nauczycieli z udzielania pierwszej pomocy przed-medycznej.
 • SKW zorganizował liczne akcje wolontarystyczne : „Pola nadziei”, „Okaż serce dzieciom”, zbiórki żywności, karmy dla pupili i darów dla Domu samotnej Matki.

Konkursy:

 • W roku szkolnym 2018/2019 w kategorii „Aktywna działalność na rzecz PCK i Szkolnego Klubu Wolontariatu 2016/2019”statuetka „Aktywny wolontariusz” została przyznana dla tych trzech uczennic – Izabela Z. IIIDg Oliwia K. IIIAg, Agnieszka K. IIIAg.
 • Został zorganizowany w naszej szkole konkurs plastyczny związany z Dniem Bezpiecznego Internetu „Bezpieczna sieć”. Prace zostały zaprezentowane na terenie szkoły, a uczniowie nagrodzeni.
 • Dla uczniów klas starszych został zorganizowany konkurs plastyczny „Nie hejtuję – w czasie podróżuję”.
 • W klasie IIC odbył się klasowy konkurs wiedzy o przepisach i znakach ruchu drogowego.
 • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy o Puchar Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ARS MED.
 • 5 marca 2019 roku w Olsztyńskim ratuszu miało miejsce uroczyste podsumowanie Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,. Wśród osób uhonorowanych tytułem laureata znalazły się uczennice SP 33 w Olsztynie – Izabela Z. IIIDg Oliwia K. IIIAg, Agnieszka K. IIIAg.
 • Uczniowie SP 33 wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia.
 • Konkurs „Cukierek za dobry uczynek”

Szkoła współpracuje z:

 • Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień) zajęcia profilaktyczne „Spójrz inaczej”
 • Zespołem Placówek Edukacyjnych
 • Szkoła jest w ścisłej współpracy ze Strażą Miejską, która przewiduje ujęcie w harmonogramie patroli policyjnych, zadań do realizacji w terenie przyległym do obiektu szkolnego ze szczególnym uwzględnieniem ulicy i lasu za szkołą.
 • Policją (dzielnicowym)
 • Poradnią Psychologo – Pedagogiczną w Olsztynie
 • Zakładem Karnym w Barczewie
 • Pracownikami MOPS-u
 • Sądem (wydział nieletnich).

Dbałość o sprawność techniczną placówki i jej otoczenia

 • Od października 2019 szkoła otrzymała nowy bezpieczny plac zabaw na podwórku szkolnym – edukacyjne podwórko talentów Nivea.
 • W szkole zostało wyremontowano wejście główne do budynku w tym powstał podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Zostało wyremontowane podwórko szkolne (wymiana kostki brukowej).
 • W szkole działa zewnętrzny i wewnętrzny monitoring szkolny.
 • Podczas przerw lekcyjnych zostały wzmożone dyżury nauczycieli na korytarzach szkolnych, szatniach, stołówce, przy toaletach.

 

„Jestem wyjątkowa”, „Akceptuję siebie takim, jakim jestem”, „Moje szczęście jest ważne” - „Jestem wyjątkowa”, „Akceptuję siebie takim, jakim jestem”, „Moje szczęście jest ważne” to tłumaczenie jedynie kilku z licznych myśli ujętych na anglojęzycznym muralu, który powstał w naszej szkole🖌. Jest piękny, kolorowy i budzi ogromne zainteresowanie dzieci, które pomagały go tworzyć🙋‍♀️🙋‍♂️ ❤ Dziękujemy paniom👩‍🏫👩‍🏫👩‍🏫 Marcie Burdzyńskiej, Iwonie Iwańskiej i Ninie Buczyłko za wykonanie muralu, a Radzie Rodziców […]
Opatrunek na ratunek - Zaczęła się akcja „Opatrunek na ratunek” dla afrykańskich szpitali. Zbieramy tylko opatrunki takie jak : bandaże zwykłe i elastyczne oraz plastry opatrunkowe. Zbiórka trwa około dwa miesiące. Opatrunki przynosimy do katechetów. Niech Miłość będzie nieograniczona. Katecheci
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka – ależ było niebiesko! - 20 listopada 2019 roku w Naszej Szkole zrobiło się niebiesko. W ten sposób dołączyliśmy do ogólnoświatowego celebrowania Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka razem z UNICEF. Tym samym uczciliśmy także 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. W tym dniu poza ubraniem niebieskich koszulek, odbyło się wiele zajęć, które po raz kolejny już przybliżyły ideę Praw Dziecka naszym uczniom. […]
20 listopada świętujemy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka - 20 listopada 2019 roku świętujemy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF. W tym roku przypada wyjątkowa – 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich […]
„Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca” - 16 października 2019r. w ramach obchodów  Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, uczniowie klasy 2a wzięli udział w rekordzie w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Przez 30 minut wspólnie wykonywali resuscytację na trzech fantomach. Uczniowie klasy 2a uczestniczą w zajęciach nauki pierwszej pomocy w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”. Od najmłodszych lat oswajają się […]
Wyjście do Zakładu Karnego w Barczewie - We wtorek uczniowie ostatniej klasy gimnazjum odwiedzili Zakład Karny w Barczewie. Celem wycieczki byłoby  zapoznanie młodzieży z pracą służb więziennych, ukazanie organizacji pracy  i zasad funkcjonowania więzienia oraz profilaktyka- jakie są konsekwencje złych zachowań, nieprzystosowania społecznego i działań powszechnie nieakceptowanych. Zostali oprowadzeni przez wychowawcę po terenie jednostki, usłyszeli historię powstania zakładu – teren  dawnego klasztoru, […]
Zajęcia w Zespole Placówek Edukacyjnych - Uczniowie klasy IVA Szkoły Podstawowej Nr 33 w Olsztynie 24 maja 2019r. uczestniczyli w przygotowanych specjalnie dla nich zajęciach w Zespole Placówek Edukacyjnych nt. „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność”. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie powstał by dzieci niepełnosprawne mogły godnie uczyć się i korzystać z rehabilitacji, a jednocześnie przebywać wśród rówieśników. Dzięki uprzejmości […]
Ratujemy i uczymy ratować - Ogólnopolski program edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować” skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Nasza Szkoła przystąpiła do program w marcu 2018r. Zajęcia prowadzone są przy użyciu materiałów edukacyjnych: podręczniki, ćwiczenia, telefony instruktażowe, plansze z zakresu pierwszej pomocy, fantomy. Dzieci uczą się udzielania pierwszej pomocy od wykonania najprostszej czynności, jaką jest wezwanie pomocy przez […]
Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” - 29.03.2019 roku w Olsztyńskim Ratuszu odbyła się uroczysta Gala XXV Edycji Konkursu „Ośmiu wspaniałych”. Jak co roku podsumowana została działalność wolontarystyczna w Olsztynie. Wśród osób uhonorowanych tytułem laureata XXV edycji samorządowego konkursu „Ośmiu wspaniałych” znalazły się i uczennica SP 33 oddziałów gimnazjalnych – Izabela Zyśk IIIDg, Agnieszka Krankowska IIIAg, Oliwia Korczak IIIAg. Wolontariat to pasja […]
Dzień Bezpiecznego Internetu - W środę 20 lutego,  obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. Dzień ten  (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.  Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego przygotowali lekcję bezpieczeństwa dla klas czwartych. Była prelekcja, burza mózgów […]
Bezpieczne Ferie 2019 - Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe? Czy każde sanki są bezpieczne?  Takie  i wiele innych pytań zadawały 9 stycznia 2019r  dzieci ze świetlicy szkolnej na spotkaniu   z funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Olsztynie panem Kamilem Sułkowskim. Pan Kamil w sposób bardzo interesujący poprowadził prelekcję.  Zwrócił uwagę jak ważne jest sprawdzenie sanek przed jazdą i jak niebezpieczna jest […]
Zajęcia z nauki pierwszej pomocy w klasie 2a - Uczniowie klasy 2a zakończyli czterogodzinne szkolenie z pierwszej pomocy w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”. Program ten kierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-III. Polega na powszechnym wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie już w początkowych klasach szkoły podstawowej. Zajęcia z nauki pierwszej pomocy odbywały się raz w tygodniu. Podczas […]
Włącz się do akcji i uratuj życie dziecka - Każda lalka pochodzi z innego kraju, ma nadane jej przez właściciela imię, wiek. Ma przyjaciół i hobby. Jest szczególną jedyną w swoim rodzaju lalką – ratuje życie. A o co w tym chodzi? Wyjaśni poniższy film. Już 11 grudnia o godzinie 16:00 rozpoczniemy aukcję charytatywnych lal, które powstają w domach naszych uczniów w ramach projektu […]
Uczniowie z Naszej Szkoły ratują dzieci na świecie! - Już po raz czwarty Nasza Szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata” organizowanej przez UNICEF Polska. Uczniowie z naszej placówki będą przygotowywać szmaciane laleczki będące symbolem pomocy, jakiej udzielą najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.   „Wszystkie Kolory Świata” to akcja UNICEF, która już po raz piąty jest przeprowadzana w polskich placówkach edukacyjnych. Ma […]
Bezpieczna sieć - W środę, 24 października 2018 roku, gościliśmy w naszej klasie VE pana Kamila Sułkowskiego – funkcjonariusza Straży Miejskiej w Olsztynie. Strażnik opowiadał nam o bezpiecznym korzystaniu z internetu. Tłumaczył, jak zachowywać się w sieci, aby nie mieć później problemów. Pan Kamil opowiedział nam historię o Maćku i jego internetowym koledze, który okazał się oszustem. Z zaciekawieniem […]
„Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca” w naszej szkole!!! - 16 października podczas „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” 35 uczniów z klasy 3a i 3b wraz z nauczycielami (E. Domańską, M. Prawdzik, J. Rypińską, I. Trzcińską) oraz przedstawicielami Grupy Pomocy Humanitarnej PCK w Olsztynie przyłączyli się do bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Celem inicjatywy jest powszechne nauczanie społeczeństwa udzielania pierwszej pomocy osobie, u której […]
Muzyczny bieg na 6 łap 2018 – podsumowanie - W dniach 18 – 28 września 2018r. wspólnie z BIEG NA 6 ŁAP zorganizowaliśmy szkolną akcję zbiórki karmy, zabawek i pościeli dla psów z olsztyńskiego schroniska. Nasze dary przekazaliśmy organizatorce muzycznego wydarzenia p. Monice Dąbrowskiej. Podczas finału zbiórki darów i koncertu charytatywnego w dniu 29.09.2018r naszą szkołę reprezentowała Julia Jastrząbek i Zosia Daczyńska. Wydarzeniu towarzyszyły […]