Dostrzec innych. Pomoc humanitarna na świecie.

Akcja „Dostrzec innych. Pomoc humanitarna na świecie” w Szkole Podstawowej Nr 33 w Olsztynie trwała do 10 lutego 2011 roku. Zajęcia przeprowadzono we wszystkich klasach I-III oraz w oddziałach przedszkolnych, wykorzystując materiał dydaktyczne dostarczone przez UNICEF, choć koniecznym było dostosowanie ich do możliwości i poziomu intelektualnego dzieci z klas I-III szkoły podstawowej tak, aby jak najwięcej informacji w uczniach pozostało i by stawali się wrażliwi na niedolę i cierpienie innych ludzi na świecie, szczególnie dzieci. Akcji poświęcono numer wydawanej co miesiąc gazetko szkolnej. Dzieci tworzyły także plakaty dotyczące pomocy jaką niesie UNICEF dzieciom w krajach dotkniętych klęskami humanitarnymi. Na ten temat powstała niejedna ścienna gazetka w klasach i na korytarzach. Zwieńczeniem akcji stał się apel poświęcony tematyce akcji. Dzieci żywo reagowały na zajęciach i starały się brać czynny udział w dyskusji.