Szkoła z prawami dziecka II edycja

Akcja w Szkole Podstawowej Nr 33 w Olsztynie trwała do 16 czerwca 2011 roku. Zajęcia przeprowadzono we wszystkich klasach I-III oraz w oddziałach przedszkolnych, wykorzystując materiały dydaktyczne dostarczone przez UNICEF. Akcję ujęto także podczas corocznego Festynu Rodzinnego, podczas którego dzieci pogłębiały swoją wiedzę o prawach dziecka i uwrażliwiały na nie nie tylko swoich rodziców, ale również środowisko lokalne. Na ten temat powstała niejedna ścienna gazetka w klasach i na korytarzach. Zwieńczeniem akcji stał się apel poświęcony tematyce akcji. Dzieci żywo reagowały na zajęciach i starały się brać czynny udział w dyskusji. Szkoła Podstawowa Nr 33 od marca nosi imię Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF i już po raz drugi przyłączyliśmy się do akcji związanej z prawami dziecka.