Ślubowanie uczniów klas pierwszych w SP 33.

W Dniu Edukacji Narodowej uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie zostali uroczyście pasowani na uczniów Szkoły.

Ślubowanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru szkoły. Następnie pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod okiem pań wychowawczyń. Kulminacyjnym punktem było uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie Pani Dyrektor mgr Edyta Balbuza dokonała aktu pasowania pierwszoklasistów symbolicznym ołówkiem. Ostatnim miłym akcentem tego niezwykłego dnia były spotkania w klasach i wspólny poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *