Uroczyste nadanie Nowego Sztandaru

Dzień 21 listopada 2012 roku na trwałe wpisał się w historię Naszej Szkoły. Stało się tak dlatego, że tego dnia odbyło się uroczyste nadanie Nowego Sztandaru Szkole Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF.

Uroczystości rozpoczęły się już przed południem mszą świętą w Kościele pw. Błogosławionej Franciszki Siedliskiej, podczas której nastąpiło poświęcenie sztandaru przez Proboszcza parafii ks. kan. mgr lic. Romualda Zapadkę oraz ks. prałata mgr Mariana Matuszek.

Następnie, wczesnym popołudniem rozpoczęły się uroczystości w budynku Naszej Szkoły, która zapełniła się zaproszonymi gośćmi. Na tej, jakże ważnej dla całej społeczności szkolnej uroczystości nie zabrakło ważnych dla nas osobistości. Swoją obecnością zaszczycili nas:

Pani Małgorzata Bogdanowicz-Bartnikowska – Zastępca Prezydenta Miasta Olsztyna

Pan Ryszard Krępuła z Departamentu Kultury i Edukacji

Pani Halina Ciunel – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Olsztyna

Pan Stanisław Gierba – Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta Olsztyna

Radni Rady Miasta Olsztyna

Pani Anna Jankowska – Inspektor Wydziału Edukacji Miasta Olsztyna

ks. prałat mgr Marian Matuszek – Proboszcz Parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Olsztynie

ks. kan. mgr lic Romuald Zapadka – Proboszcz Parafii Błogosławionej Franciszki Siedliskiej w Olsztynie

Pani Halina Mikulska – Przewodnicząca Rady Osiedla Pieczewo

Pani Anna Rolikowska – Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie

Pani Grażyna Bartkowska – Przewodnicząca Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Olsztynie

Dyrektorzy olsztyńskich szkół i przedszkoli

Po wprowadzeniu obu Pocztów Sztandarowych i odśpiewaniu Hymnu Państwowego, głos zabrała Pani dyrektor mgr Edyta Balbuza, która serdecznie powitała zaproszonych gości i całą społeczność szkolną w tym, jakże uroczystym dniu. Serdecznie podziękowała Pani dyrektor Hannie Baszyńskiej, która wspólnie z rodzicami opracowała harmonogram działań, który zwieńczony został nadaniem Szkole sztandaru w dniu 10. października 1997 roku. Cała społeczność szkolna postanowiła naówczas, że imię nadane zostanie „po stworzeniu szkoły, która nie tylko zaopiekuje się dziećmi, ale zadba również o ich wszechstronny rozwój.” Tak tez stało się dnia 29. marca 2011 roku kiedy to Szkoła Podstawowa Nr 33 uzyskała imię Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF.

Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego pani dyrektor Edyta Balbuza przybliżyła zebranym Patrona Szkoły, w pięknych i wzruszających słowach mówiąc o tym, jak jego działania skoncentrowane są na dzieciach i tym samym podkreślając jego bliskość wizji i misji Szkoły. Po tych słowach, Pani Halina Ciunel – Przewodnicząca Rady Miasta Olsztyna – odczytała Uchwałę z dnia 31. października 2012 roku o nadaniu Szkole nowego sztandaru i na ręce Pani Dyrektor złożyła jej tekst i życzenia dla całej społeczności szkolnej.

Długo oczekiwany moment, nareszcie nadszedł – przedstawiciele Rady Rodziców przekazali sztandar na ręce Pani Dyrektor, która złożyła go na ręce Szkolnego Pocztu Sztandarowego. Po zaprezentowaniu nowego Sztandaru przez dzieci, nastąpiło uroczyste ślubowanie przedstawicieli klas na otrzymany Sztandar.

Zaproszeni goście złożyli na ręce Pani Dyrektor piękne życzenia i gratulacje, a następnie obejrzeli przygotowany przez uczniów występ, w którym dzieci z właściwą sobie radością pokazały, jak bliski jest im Patron Naszej Szkoły. W pięknych słowach i piosenkach przekazały Konwencję o Prawach Dziecka i pokazały, że doskonale rozumieją, że prawa to nie tylko przywilej, ale również obowiązek.

Małgorzata Kowalewicz

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *