Etyka nie tylko dla smyka

Nasza Szkoła, jako jedna z dziesięciu w województwie, uczestniczy w bieżącym roku szkolnym w pilotażu projektu „Etyka nie tylko dla smyka”. Projekt został opracowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym i jest skierowany do nauczycieli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej, jak również ich rodziców. Celem projektu jest zwiększenie roli środowiska oświatowego w kształtowaniu postaw etyczno-moralnych uczniów, przygotowujących ich do współdziałania w budowaniu demokratycznego społeczeństwa.
Udział naszej szkoły w pilotażu projektu polega na tym, że nauczyciele klas I-III zostaną przeszkoleni, a następnie w oparciu o opracowany przez ORE poradnik metodyczny będą realizować w codziennej pracy z dziećmi zagadnienia etyczne i antykorupcyjne zgodnie z założeniami podstawy programowej. W kwietniu dokonamy ewaluacji pilotażu w naszej szkole i przedstawimy ORE sprawozdanie wraz z uwagami o projekcie i materiałach metodycznych.
Koordynatorem działań szkolnych w ramach projektu jest p. Małgorzata Neugebauer
Więcej informacji nt projektu można znaleźć tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *