Lekcja o stanie wojennym

12 grudnia 2107r. dla klas gimnazjalnych – IIIF i IIIG p. Dawid Zagził z Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie poprowadził w naszej szkole lekcję tematyczną pt. „Grudniowy wstał świt, nie widział nikt nic…”. Zajęcia dotyczyły stanu wojennego, sytuacji państwa i obywateli, metod stosowanych przez komunistyczne władze w czasie swoich rządów i form przeciwstawiania się władzy. Serdecznie dziękujemy.
A na koniec nasze świąteczne życzenia i podziękowania przekazała Julka.

Joanna Mieszczyńska