Moje miasto jest ciekawe

Klasa IIA wzięła udział  w ósmej edycji projektu „Moje miasto jest ciekawe”. Uczniowie zostali zaproszeni na uroczystość podsumowania  tegorocznych działań, która odbyła się 13. grudnia b.r. o godzinie 12.00 w Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały 3b.

W tym roku spotkanie podsumowujące  akcję miało charakter promocji książki wydanej dzięki wkładowi finansowemu Urzędu Miasta Olsztyna. Autorami „Nowych legend Olsztyna” byli uczestnicy wycieczek projektowych – uczniowie olsztyńskich szkół podstawowych, a ilustratorami studenci Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Uroczystość uświetniły legendy wybrane z nowego zbioru czytane przez przedstawicieli olsztyńskiej kultury, między innymi Urszulę Witkowską – blogerkę, znawczynię literatury i redaktorkę  książki, Mirosława Korzunowicza – aktora, założyciela Teatru Form Niezależnych, Andrzeja Kocięckiego – doświadczonego konferansjera, lektora i prezentera.

Legenda stworzona przez uczniów klasy IIA  nosi tytuł „Zaczarowany pierścień” i powstała w czasie zajęć w których dzieci wzięły udział w październiku. Podczas wędrówki po olsztyńskiej Starówce towarzyszyła nam Pani Marta Kruk, przewodnik po Warmii i Mazurach. To było ciekawe i niezapomniane przeżycie dla młodych autorów.

Ewa Domańska

Justyna Rypińska