Wspólne czytanie

W każdy czwartek w czytelni spotykają się uczniowie klas czwartych na zajęciach „Wspólne czytanie”. Do tej pory dzięki zajęciom dzieci miały okazję poznać twórczość Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Hanny  Łochockiej oraz innych autorów literatury dziecięcej. Po wysłuchaniu każdego utworu czwartoklasiści biorą udział w zajęciach plastycznych, a także mają możliwość wyrażania swoich opinii na temat czytanego tekstu. W miarę możliwości na naszych zajęciach gości Olga Ziemińska, uczennica kl. III g gimnazjum, która prezentuje dzieciom własne interpretacje utworów. Twórczość plastyczną uczestników zajęć można podziwiać na tablicy obok biblioteki.