Sprzedaż obiadów na styczeń 2018r.

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie informuje, że:

Sprzedaż obiadów na m-c styczeń 2018r. odbywać się będzie:

w budynku przy ul. Stramkowskiej 13, w pokoju nr 11

w dniu: 02.01.2018 w godz. 715  – 1300

 

w budynku przy ul. Jeziołowicza 2 w pokoju nr 27(obok sklepiku)

w dniach: 03,04,05.01.2018 w godz. 715 – 1300

 

Obiady wydawane będą od  dnia       03.01.2018r.do 19.01.2018r.

Ilość dni w miesiącu  styczniu:   13 x 3,60 = 46,80zł.

Prosimy o wpłaty odliczoną kwotą.