Zawiadomienie o wyborze ofert w przetargu nieograniczonym: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 33

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie udostępnia zawiadomienie  wyborze ofert w przetargu na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie w 2018r.

Szczegóły oraz pliki do pobrania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty