„Półzimowisko w ramach Akcji Zima 2018r”

Drodzy Rodzice

W dniach  22.01.2018 – 02.02.2018r., w godzinach 7:00 – 16:00, na terenie Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie w budynku przy ul. Stramkowskiej 13,

oraz

w godzinach 10:00-14:00 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie w budynku przy ul. Jeziołowicza 2,

zorganizowane zostaną zajęcia dla uczniów w ramach wypoczynku zimowego.

Zajęcia organizowane są dla uczniów klas I – VII.

 

Karty zgłoszeń dziecka na wypoczynek można pobrać w sekretariacie szkoły lub świetlicy szkolnej  od dnia 02.01.2018r.

Wypełnione Karty należy złożyć do sekretariatu w terminie nieprzekraczalnym do dnia 12.01.2018r.  

Proszę abyście Państwo potraktowali te terminy jako ostateczne.

Rodzice uczniów korzystających z wypoczynku zimowego ponoszą koszty związane z planowanym wyjściem do kina, teatru, zamku itp. O kosztach związanych z wyjściem zewnętrznym rodzice będą informowani na bieżąco w trakcie trwania wypoczynku.

Informacji na temat wypoczynku udziela:

Halina Zielińska – nauczyciel świetlicy.