Wolontariusze SP Nr 33 uczestniczyli w zbiórce na rzecz Fundacji Okaż serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym

12, 13 stycznia 2018 roku w Olsztynie wolontariusze SP 33 po raz kolejny kwestowali na ul. Kanta w supermarkecie RAST. Młodzież dyżurowała przy kasach oferując swoją pomoc w pakowaniu zakupów. Wolontariusze zachęcali mieszkańców miasta wnosić symboliczne datki do ich skarbonek na rzecz Fundacji Okaż Serce Dzieciom i osobom niepełnosprawnym.

Celem działania tej Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, patologicznych, zagrożonych demoralizacją lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Zebrane środki zostaną przekazane na rehabilitacje zawodową, edukacyjną i społeczną dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dotkniętej biedą i ubóstwem oraz rehabilitację i integrację społeczną osób niepełnosprawnych.
Dzięki pracy naszych wolontariuszy możemy pomagać również uczniom z ubogich rodzin naszej szkoły.  W tej zbiórce uczestniczyło 10 uczniów. Dziękujemy wolontariuszom za ich zaangażowanie.

Koordynator

Tetiana Wąsowska