Wolontariusze SP 33 w XXVI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

14 stycznia 2018r. wolontariuszy SP 33 uczestniczyli w XXVI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie naszego miasta w olsztyńskich marketach. Nasza młodzież zachęcała mieszkańców Olsztyna przekazywać datki do puszek. Celem tegorocznej zbiórki będzie pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Na terenie naszego miasta pracowało ponad 430 wolontariuszy, a pośród nich nasi uczniowie. Wręczając serduszka młodzież dziękowała wszystkim, kto wspólnie z nimi pomagał napełnić kolorowe puszki Wielkiej Orkiestry.

Opiekun SKW

Tetiana Wąsowska