Informacje od Rady Rodziców

Szanowni Państwo,

w zakładce Rada Rodziców znajdują się dwie propozycje regulaminu rady rodziców Naszej Szkoły. Proszę o zapoznanie się z propozycjami, wybranie jednej z nich i ewentualne zgłaszanie poprawek. Poprawki należy zgłaszać do przedstawicieli klas w radzie rodziców. Zostaną one szczegółowo omówione na następnym zebraniu, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 roku o godzinie 17:30, w sali 7 budynku przy ul. Stramkowskiej 13.

Marta Kozłowska

Przewodnicząca Rady Rodziców