Ogłoszenie o zamówieniu: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych – sprostowanie

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie ogłasza zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

WAŻNE  – dodano sprostowanie

Szczegóły oraz pliki do pobrania:

  1. ogłoszenie – dostawa materiałów biurowych do SP33 w Olsztynie
  2. Zał. zapy. materiały biurowe załącznik nr 1
  3. Oświadczenie załącznik nr 2
  4. Wzór umowy – załącznik nr 3
  5. sprostowanie – dotyczące jednostek miar w pozycjach 21, 37, 38, 39, 40