Sprzedaż obiadów na luty 2018r.

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie informuje, że:

Sprzedaż obiadów odbywać się będzie

w dniu: 05.02.2018 w godz. 715  – 1300

w budynku przy ul. Stramkowskiej 13, w pokoju nr 11 oraz

w dniach: 06,07,08.02.2018 w godz. 715 – 1300

w budynku przy ul. Jeziołowicza 2 w pokoju nr 27 (obok sklepiku)

Obiady wydawane będą od  dnia       06.02.2018r.

Ilość dni w miesiącu  lutym:   17 x 3,60 = 61,20.

Prosimy o wpłaty odliczoną kwotą.