Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie udostępnia zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

Szczegóły oraz plik do pobrania: zawiadomienie o wyborze oferty