Ogłoszenie o zamówieniu: Sukcesywna dostawa środków sanitarno-higienicznych

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie ogłasza zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę środków sanitarno-higienicznych

Szczegóły oraz pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie – dostawa środków czystości
  2. Oświadczenie załącznik nr 2
  3. Wzór umowy – załącznik nr 3
  4. Zał. zapyt.ofert. 2018 środki czystości