Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę środków sanitarno-higienicznych

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie udostępnia zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę środków sanitarno-higienicznych, oraz protokół z otwarcia ofert.

1. protokół z otwarcia ofert

2. zawiadomienie o wyborze oferty