Sprzedaż obiadów na marzec 2018r.

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie informuje, że:

Sprzedaż obiadów odbywać się będzie

w dniu: 27.02.2018 w godz. 715  – 1300

w budynku przy ul. Stramkowskiej 13, w pokoju nr 11 oraz

w dniach: 28.02 oraz 01 i 02.03.2018 w godz. 715 – 1300

w budynku przy ul. Jeziołowicza 2 w pokoju nr 27(obok sklepiku)

Ilość dni w miesiącu  lutym:   20 x 3,60 = 72,00.

 Proszę o wpłaty odliczoną kwotą.