Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup materiałów konserwacyjnych

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie ogłasza zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów konserwacyjnych

Szczegóły oraz pliki do pobrania:

1. ogłoszenie o zamówieniu

2. Oświadczenie załącznik nr 3

3. Wzór umowy – załącznik nr 4

4. Zał 2a. pakiet nr 1

5. Zał 2b. pakiet nr 2

6. Zał 2c. pakiet nr 3

7. Zał 2d. pakiet nr 4

8. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy