Sprzedaż obiadów na kwiecień 2018r.

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie informuje, że:

Sprzedaż obiadów odbywać się będzie

 

w dniu: 27.03.2018 w godz. 715  – 1300

w budynku przy ul. Stramkowskiej 13, w pokoju nr 11 oraz

w dniach: 28.03 oraz 04 i 05.04.2018 w godz. 715 – 1300

w budynku przy ul. Jeziołowicza 2 w pokoju nr 27 (obok sklepiku)

 

Ilość dni w miesiącu  kwietniu:   17 x 3,60 = 61,20

Ilość dni w miesiącu  kwietniu:   14 x 3,60 = 50,40 GIMNAZJUM

Proszę o wpłaty odliczoną kwotą.