Akcja „Kartka dla Rodaka”

W tym roku włączyliśmy się do akcji „KARTKA DLA RODAKA” we współpracy z Fundacją dla Rodaka. Kartki od naszych uczniów już wcześniej trafiały do Rodaków na Wschodzie. W bieżącym roku nasze działania wsparła olsztyńska fundacja. Przez dwa miesiące piękne wielkanocne kartki wykonywali nasi uczniowie i ich rodziny.

ŁĄCZNIE WYSŁALIŚMY do naszych Rodaków 159 KARTEK !!!

Do naszych szkolnych działań włączyły się inne placówki: dzieci z Przedszkola Językowego Junior Academy (grupa 5-latków), uczniowie niepełnosprawni z Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Łupstychu,  Szkoła Podstawowa w Sztutowie, świetlica szkolna Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie. Podczas zajęć świetlicowych w SP nr 33 karki wykonały dzieci pod okiem Pań Sylwii Sucheckiej i Małgorzaty Czaban.

Nasze świąteczne życzenia trafią do Polaków z Kazachstanu, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Obwodu Kaliningradzkiego, Gruzji i Armenii.

Wszystkim zaangażowanym uczniom i rodzicom oraz wychowawcom, szkołom i przedszkolom za wspólne piękne działania serdecznie dziękuję!

Joanna Mieszczyńska

Koordynator szkolny akcji

Ambasadorka Muzeum POLIN w Warszawie