Ogłoszenie o zamówieniu: dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie ogłasza zaproszenie do składania ofert dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Szczegóły oraz pliki do pobrania:

1. ogłoszenie – dostawa pomocy dydaktycznych

2. Formularz ofertowy – załącznik 1

2. Formularz cenowy -załącznik 2

3. Oświadczenie załącznik 3