Protokół z otwarcia ofert na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie udostępnia protokół z otwarcia ofert na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Szczegóły oraz plik do pobrania: protokół z otwarcia ofert