Wolontariuszki SP 33 na gali XXIV edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

27.03.2018 roku uczennice SP 33 uczestniczyły w uroczystej gali podsumowującej Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Konkurs ma na celu wyróżnić najaktywniejszych wolontariuszy naszego regionu za ich zaangażowanie w pomoc potrzebującym.

Uczennica klasy IIIC oddziału gimnazjalnego Paulina Szczepańska IIIC uzyskała tytuł laureatki tegorocznej edycji konkursu. Wolontariuszka – bardzo aktywnie uczestniczy w   działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu. Potrafi współpracować w grupie, co pokazała nie tylko podczas akcji charytatywnych i występów szkolnego teatru „Światło i Cień”, apeli oraz uroczystości szkolnych, rozwijając swoją największą pasję, jaką jest aktorstwo. Uczennica wspiera pupile w schronisku dla zwierząt w Tomarynach. Z wielkim sercem włączyła się do akcji „Kilometry dobra” oraz „Okaż serce dzieciom i osobom niepełnosprawnym”. Kwestowała w marketach, zbierając datki dla potrzebujących dzieci z ubogich rodzin i osób niepełnosprawnych. Z wielkim entuzjazmem realizuje powierzone jej zadania i bez wątpienia jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów.

Pozostałe uczestniczki – Julia Szymakowicz (IIICg) i Paulina Chodkowska (IIIEg) otrzymały wyróżnienie za aktywna działalność na rzecz SK Wolontariatu w naszej szkole pomagając potrzebującym poprzez czynny udział w akcjach wolontarystycznych w naszej szkole i na terenie miasta Olsztyn.

Serdecznie gratulujemy!!!

Więcej informacji i zdjęć na temat wyników konkursu na Olsztyn 24 https://www.olsztyn24.com/news/31724-osmiu-wspanialych-2018-z-olsztyna-wybranych.html

Opiekun SKW

Tetiana Wąsowska