Patriotyzm dawniej i dziś

Prezentacja projektu edukacyjnego „Patriotyzm dawniej i dziś” odbyła się 21.03.2018 r. na lekcji języka polskiego w klasie II D.

Zespół omówił definicje patriotyzmu, wykorzystując w tym celu samodzielnie zdobytą wiedzę dostępną w literaturze. Każda uczennica przedstawiła postać historyczną, którą można uznać za wzór patriotyzmu. Prezentację zespołu dopełnił pokaz multimedialny i konkurs dla uczniów.

Członkowie grupy projektowej wykonali plakat promujący wartości patriotyczne.

Praca zespołu pogłębiła wiedzę uczniów na temat patriotyzmu i rozwinęła umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

Skład zespołu:

Wiktoria Darmofał  II D

Zuzanna Komar  II D

Agata Lewandowska  II D

Oliwia Leżańska  II D

Julia Rybicka  II D

 

 

Opiekun Dariusz Szafranek