Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie udostępnia zawiadomienie o wyborze oferty w trybie zapytania o cenę na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Szkoły Podstawowej Nr 33 w Olsztynie w 2018r.

Szczegóły oraz plik do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty