Dyktando 2018

6 kwietnia 2018 roku Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty „Akant” przy współpracy Katedry Polonistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zorganizował konkurs ortograficzny „DYKTANDO 2018”.

W konkursie wzięli udział laureaci Szkolnego Konkursu Ortograficznego z naszej szkoły:

Zuzanna Grzywna IVD

Wiktoria Gabryś IVE

Maria Bazyluk IVF

Klasy gimnazjalne reprezentowali:

Katarzyna Obolewicz IIIB

Szymon Fabiszewski IIIG

Sebastian Szyszło IIIG

Do dyktanda przystąpiło bardzo dużo osób z różnych szkół i klas. Podzielono nas na dwie grupy po 24 osoby. O godzinie 16 weszliśmy na salę i zajęliśmy swoje miejsca. Każda osoba siedziała w osobnej ławce, na której leżała kartka z dołączoną do niej kopertą. Uczestnicy musieli podać swoje dane, nazwę i numer szkoły, klasę i nazwisko nauczyciela języka polskiego. Panie z UWM-u prowadzące konkurs ortograficzny poprosiły jedną z osób o wylosowanie tekstu dyktanda. Nasza grupa wylosowała dyktando pt: „Wiosna”. Miało ono dużo pułapek ortograficznych. Po przeczytaniu przez panią całego tekstu zabraliśmy się do pisania. Dyktando zawierało dużo trudnych  wyrazów, których pisownia wymagała od uczestników bardzo dobrej znajomości zasad ortograficznych, jak na przykład „wychuchane” gniazda lub  „gżegżółka”. Po skończonym dyktandzie panie rozdały wszystkim uczestnikom cukierki za dobre chęci i odwagę. Całe dyktando trwało 45 minut. Każdy wyszedł z sali uśmiechnięty i zadowolony z siebie. Tekst, który pisaliśmy, nie należał do najprostszych. Jednak treść dyktanda była ciekawa i zrozumiała dla każdego.

Morał z tego taki, że „Strach ma wielkie oczy” i nie warto się stresować, ponieważ to jest tylko zabawa, w której możemy się wykazać swoją wiedzą ortograficzną.                                                      Wiktoria Gabryś klasa IV e