Ogłoszenie o zamówieniu: dostawa sprzętu gastronomicznego

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie ogłasza zaproszenie do składania ofert dostawę sprzętu gastronomicznego.

Szczegóły oraz pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie – dostawa sprzętu gastronomicznego

2. Formularz ofertowy – załącznik 1

3. Formularz cenowy -załącznik 2

4. Oświadczenie załącznik 3

5. umowa dostawy – załącznik nr 4