Giełda szkół ponadgimnazjalnych

W naszej szkole 14 maja 2018r. już po raz piąty odbyła się Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych. Swoją ofertę edukacyjną zaprezentowały, rodzicom i uczniom, olsztyńskie szkoły średnie. Odwiedziły nas wszystkie olsztyńskie szkoły techniczne: Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół  Ekonomiczno-Handlowych, Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych, Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących, Technikum Informatyczno-Ekonomiczne Nr 9 oraz licea ogólnokształcące: V LO, VI LO, VII LO, IX LO, XI LO, Liceum Ogólnokształcące Feniks. Uczniowie oraz rodzice mogli bezpośrednio z przedstawicielami szkół porozmawiać o kierunkach kształcenia, kryteriach przyjęcia do szkół, przebiegu nauki, dodatkowych kwalifikacjach, perspektywach zatrudnienia, możliwościach dalszego kształcenia.

Przedstawicielom wszystkich szkół dziękujemy bardzo za przyjęcie naszego zaproszenia.

Adriana Sokół