Sprzedaż obiadów na czerwiec 2018r.

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie informuje, że:

Sprzedaż obiadów odbywać się będzie

w dniu: 29.05.2018 w godz. 715  – 1300

w budynku przy ul. Stramkowskiej 13, w pokoju nr 11 oraz

w dniach: 30.05 oraz 04 i 05.06.2018 w godz. 715 – 1300

w budynku przy ul. Jeziołowicza 2 w pokoju nr 27 (obok sklepiku)

Ilość dni w miesiącu czerwcu:   14 x 3,60 = 50,40.

Proszę o wpłaty odliczoną kwotą