Międzyszkolny Konkurs Plastyczno – Literacki „Drogi przyszłości”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno – Literackim „Drogi przyszłości”.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej (opowiadanie, wiersz lub inna forma). Praca plastyczna powinna być wykonana w formacie A3, w technice: rysunek, malarstwo, kolaż, grafika komputerowa na temat, jak w przyszłości będą wyglądać drogi po których się poruszamy.

Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 31 lipca 2018r.

1. Regulamin – Nowy Międzyszkolny Konkurs Plastyczno – Literacki

2. zał. nr 1 Formularz ZGŁOSZENIA do KONKURSU

3. zał. nr 2 Oświadczenie