Zaproszenie do składania ofert na wymianę posadzki w pomieszczeniach szkolnych

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie ogłasza zaproszenie do składania ofert na wyminę posadzki w pomieszczeniach szkolnych.

Szczegóły oraz pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie – wymiana posadzki
  2. Formularz ofertowy – załącznik 1
  3. Formularz cenowy -załącznik 2
  4. Oświadczenie załącznik 3
  5. projekt umowy załącznik nr 4