Protokół z otwarcia ofert na wymianę posadzki w pomieszczeniach szkolnych

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie udostępnia protokół z otwarcia ofert na wyminę posadzki w pomieszczeniach szkolnych.

Protokół z otwarcia i zbiorcze zestawienie ofert