Zaproszenie do składania ofert dostawę wyposażenia

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie ogłasza zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia

Szczegóły oraz pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie
  2. Formularz ofertowy – załącznik 1
  3. Formularz cenowy -załącznik 2
  4. Oświadczenie załącznik 3
  5. umowa – załącznik nr 4