Sprzedaż obiadów na wrzesień 2018r.

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie informuje, że:

OPŁATY ZA OBIADY
cena za obiad: 3,60,- zł

Obiady za m-c wrzesień 2018
Pełen obiad – 64,80,-zł
Termin wpłat- 28.08. – 03.09.2018 r.

UWAGA! Wpłaty za obiady po terminie nie będą przyjmowane!

Za obiady można płacić tylko przelewem na konto. Wpłaty gotówką będą przyjmowane tylko sporadycznie.

Właściciel konta
Szkoła Podstawowa Nr 33

Nr konta
67 1020 3541 0000 5402 0291 5569

W tytule wpłaty należy podać:
-imię i nazwisko dziecka
-klasę do której dziecko uczęszcza (w przypadku klas III gimnazjalnych wpisać kl. z dopiskiem gim, np. 3Agim, 3Dgim)
-miesiąc, za który wykupuje się obiad