Organizacja pracy świetlicy w roku szkolnym 2018/2019

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie informuje, że świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.00, z tym że w budynku przy ulicy Jeziołowicza 2 uczniowie przebywają w godz. 7.00-16.00
W godz. 6.30-7.00 oraz 16.00-17.00 dzieci przebywają w bud.przy ul.Stramkowskiej 13 i w tych godzinach tam właśnie należy przyprowadzić lub stamtąd odebrać dziecko.