Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie informuje, że w bieżącym roku szkolnym istnieje możliwość uzyskania następujących form pomocy materialnej:

STYPENDIA SZKOLNE – termin składania wniosków do 15.09.2018 r.

  • Do 30.09.2018 – dochód netto/osobę w rodzinie              514,- zł
  • Od 01.10.2018 – dochód netto/osobę w rodzinie             528,- zł

 

OBIADY MOPS – możliwość wnioskowania w dowolnym terminie, zgodnie z potrzebami w MOPS, ul. Świtycz-Widackiej (Przychodnia)

  • Do 30.09.2018 – dochód netto/osobę w rodzinie pełnej   771,- zł
  • Od 01.10.2018 – dochód netto/osobę w rodzinie pełnej 792,- zł

 

  • Do 30.09.2018 – dochód netto/osobę samotną                 951,- zł
  • Od 01.10.2018 – dochód netto/osobę samotną          1  051,- zł

 

Bliższych informacji udzielają pedagodzy szkolni, lub pracownicy sekretariatów.

Pliki do pobrania:

Wniosek o stypendium szkolne

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie – przesunięcie terminu