Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

W dniu 3 września 2018 roku zabrzmiał symboliczny „pierwszy dzwonek” w Szkole Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie. Tym samym rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Odświętnie ubrani uczniowie począwszy od oddziałów przedszkolnych, poprzez uczniów edukacji wczesnoszkolnej, klas czwartych i siódmej, aż po oddziały gimnazjalne nadali uroczystości wyjątkowy charakter.

Wprowadzenie na salę sztandaru podkreśliło, że tworzymy jedną społeczność szkolną i wszyscy jesteśmy za Naszą Szkołę odpowiedzialni, o czym w swoim przemówieniu mówiła również pani dyrektor Edyta Balbuza-Szarota.

Po części oficjalnej i artystycznej uroczystości uczniowie pod opieką wychowawców udali się do klas, by poznać szczegóły dotyczące pracy w nowym roku szkolnym. Czwartoklasiści zapoznali się ze szkołą i zostali po niej oprowadzeni przez swoich wychowawców, żywiołowo reagując na to, co zobaczyli i czego się dowiedzieli. W końcu zaczyna się dla nich nowy etap edukacji. Jaki będzie? To się już wkrótce okaże.

Wszystkim Naszym Uczniom życzymy samych sukcesów w rozpoczynającym się właśnie Nowym Roku Szkolnym, a Rodziców i Opiekunów zapraszamy do współpracy w edukacji i wychowaniu dzieci.

Grono Pedagogiczne Szkoły.