BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie uczestniczy w projekcie BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE.

BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej. Podjęte działania są odpowiedzią na ogromny sukces dwóch edycji projektu BohaterON – włącz historię! Dzięki akcji Polacy w I i II edycji napisali 215 507 kartek i listów do Powstańców. Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną [cytat za organizatorem].

szkolny koordynator Joanna Mieszczyńska